درباره خانه خلاق و نوآوری گیلان 

مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان به عنوان نهادی اجتماعی اقتصادی، موثر در امر توسعه فناوری و صنایع خلاق و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی واشتغال زایی تخصصی برای استقرار کسب و کارهای نوپای خلاق و حمایت حرف های شرکت های فناور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی که در تعامل سازنده با یکدیگر و با سایر نقش آفرینان نظام زیست بوم نوآوری به فعالیت های فناوری اشتغال دارند، تأسیس می شود.

فهرست