معرفی شتاب دهنده

فضای کار اشتراکی سکو

سکو یک شتاب‌دهنده خصوصی و تخصصی در حوزه سلامت است که به تیم‌های دارای ایده‌های نوآورانه برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا کمک می‌کند. روش کار ما بر سه اصل صداقت، صراحت و صمیمیت استوار است.

روش کار سکو در این شتاب‌دهنده مبتنی بر کوچینگ است، روشی که در شتاب‌دهنده‌های ایران تا کنون برای استارتاپ‌ها استفاده نشده بوده است. بنیان‌گذاران این شتاب‌دهنده همگی از فعالان چندین سالانه کسب و کار در حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، کنترل کیفی و سلامت دیجیتال هستند و این موجب شده تا ارزش شناخت کافی از بازار سلامت و شبکه ارتباطی گسترده در این حوزه به همراه استفاده از فرایند کوچینگ، سکو را در کنار سایر خدمات مرسوم در شتاب‌دهنده متمایز گرداند.

فهرست